Strømlinets persondata- og cookiepolitik

Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, er:

Strømlinet A/S
Kannikegade 4, 2. sal
8000 Aarhus C
CVR: 38732056

info@stromlinet.dk
Telefonnummer: 88 44 44 06

Hvornår indsamler vi oplysninger om dig? 

Strømlinet indsamler oplysninger om dig, når du gør brug af vores formularer på vores samt vores samarbejdspartneres hjemmesider. Når du fx. tilmelder dig nyhedsbrev, “bliv ringet op” eller tilmelder dig som kunde.Personoplysninger dækker over alle oplysninger, der kan henføres til en person, eksempelvis navn, cpr-nummer, adresse, e-mail, måledata mv. Vi indsamler og behandler naturligvis kun dine oplysninger, når du har givet dit samtykke hertil.

I nedenstående tilfælde indsamles, behandles og opbevares dine personoplysninger:

Hvis du tilmelder dig som kunde: 

I denne situation indsamler vi dit navn, cpr-nummer, adresse, tlf.nr. samt e-mail. Disse oplysninger er nødvendige for at vi kan opfylde aftalen med dig, jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, b), jf. Databeskyttelseslovens § 6 stk. 1. Vi beder dig også om dit cpr-nr. Vi indsamler dit CPR-nr for at kunne identificere dig. Vi er forpligtet hertil iht. Energinets markedsforskrifter, jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, c), jf. Databeskyttelseslovens § 11 stk. 2 nr. 2 og du giver dit samtykke hertil ved afgivelsen, jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, a), jf. Databeskyttelseslovens § 11 stk. 2 nr. 2.

Vi modtager oplysninger om dit elforbrug fra Datahubben, som drives af det statsejede selskab Energinet. Disse oplysninger bruges til at beregne dit elforbrug.

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev:

Her indsamles dit navn, emailadresse samt tlf. nummer. Du kan til enhver tid frabede dig at modtage informationer gennem nyhedsbrevet fra os. Dette kan du gøre på selve nyhedsbrevet eller ved at kontakte vores kundeservice.

Hvis du udfylder formularen “ring mig op” på vores eller en af vores samarbejdspartneres kanaler: 

Her indsamles dit navn, emailadresse samt tlf. nummer med det formål, at vi kan ringe dig op.

Hvilke oplysninger indsamler vi? 

Vi indsamler kun de mest nødvendige oplysninger om dig. De er listet nedenfor.

– Navn, adresse, mail, telefonnummer, fødselsdagsdato, leveringspunkt, dit kunde- og aftagernummer, fuldmagtsforhold, dit CPR-nummer og din status hos CPR-registeret (for eksempel navne og adressebeskyttelse mv.).

Herudover indsamler vi:
• Oplysninger om din adfærd på vores digitale tjenester
• forbrugsmønstre, energivaner og energiforbrugende udstyr.
• CVR-nummer, virksomhedsnavn og i nogle tilfælde kreditvurdering.

I enkelte tilfælde behandler vi også følsomme og semifølsomme personoplysninger om dig. Se definitionen af disse nedenfor.

Oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, genetiske data, biometriske data til identificering af den registrerede person, helbredsoplysninger og seksuelle forhold eller oplysninger om seksuel orientering.

Vi behandler ikke følsomme eller semifølsomme personoplysninger om dig, med mindre det er et særtilfælde.

Personoplysninger modtaget fra anden part 

• offentlige myndigheder og Energinet.
• netselskaber og andre elleverandører.
• offentligt tilgængelige kilder
• medlemmer af din husstand
• ejendomsmæglere, boligselskaber og andre udlejere, som opretter dig som kunde hos os.
• installatører.

Hvad hvis vi beder dig om at afgive personoplysninger om anden part? 

I sådanne et tilfælde, som kan opstå, hvis vi fx. skal bruge et medlem af din husstands oplysninger, skal du sørge for, at denne person er indforstået med, at du videregiver oplysningerne. Derfor skal du henvise til denne persondatapolitik.

Hvad bruger vi dine personlige oplysninger til? 

Strømlinet indsamler og behandler de personoplysninger, som er nødvendige for at vi kan levere vores produkt til dig.

 • Sende informationer til dem som udtrykker interesse for dette
 • Levere vores el-produkt til dig
 • Sende nyhedsmails ved tilmelding, indtil dette afmeldes igen

Herudover registrerer vi følgende:

 • Forbrugsdata
 • Målerdata
 • CPR-nummer
 • Data om interesse og vaner
 • Unikke numre på netværksenheder
 • Trafikdata om brug af internettet
 • Transaktionsdata

Vi anvender informationerne til at:

 • kreditvurdere kunden i forbindelse med køb af produktet
 • Behandling af dit køb og levering af vores produkt
 • Markedsføring
 • Opfyldelse af de respektive lovkrav
 • Administration af dine forhold hos Strømlinet
 • Ændringer og forbedring af vores produkter og tjenester

Det er for dig altid muligt at få indsigt i de data som vi har registreret omkring dig. Du kan gøre indsigelser mod al registrering i henhold til Persondatalovens regler.

Herudover indsamler og behandler vi personoplysninger til marketingsrelaterede aktiviteter, men aldrig uden dit samtykke.

Hvem videregiver vi dine oplysninger til? 

Når du opretter dig som kunde hos os, videregiver vi dine oplysninger (navn, adresse, cpr-nr.) til it-systemet Datahubben (DataHub er et centralt og uafhængigt IT-system, der håndterer milliarder af data i elmarkedet) Oplysningerne videregives iht. Energinets markedsforskrifter, jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, c), jf. Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2 nr. 1. Dine oplysninger bliver registreret hos tredjepart “Mailchimp” og “Adversus” og herefter slettet igen efter anvendelse.

Dine rettigheder

Dine personoplysinger behandles i overensstemmelse med Persondataforordningen, og du har naturligvis altid ret til følgende:

 • at trække dit samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage, hvis behandlingen er baseret på dit samtykke. Evt. tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der har fundet sted, inden samtykket tilbagetrækkes
 • at bede om indsigt i dine personoplysninger, som vi har indsamlet.
 • at få berigtiget evt. urigtige personoplysninger om dig selv
 • i særlige tilfælde at få dine personoplysninger slettet
 • i visse tilfælde at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • i visse tilfælde at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger
 • i visse tilfælde at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger til en anden dataansvarlig
 • at indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Du kan læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk

Hvornår indsamler vi oplysninger om dig? 

Strømlinet indsamler oplysninger om dig, når du gør brug af vores formularer på vores samt vores samarbejdspartneres hjemmesider. Når du fx. tilmelder dig nyhedsbrev, “bliv ringet op” eller tilmelder dig som kunde.Personoplysninger dækker over alle oplysninger, der kan henføres til en person, eksempelvis navn, cpr-nummer, adresse, e-mail, måledata mv. Vi indsamler og behandler naturligvis kun dine oplysninger, når du har givet dit samtykke hertil.

Dit samtykke 

Vi respekterer alvoren af et samtykke og dettes formål, og er derfor meget opmærksomme på, at vi overholder dette. Du kan altid trække dit samtykke tilbage, hvis du ønsker dette. Såfremt du ønsker dette, vil det dog ikke have effekt af lovligheden på tidligere behandlinger foretaget af Strømlinet.

Oplysninger omkring persondata kan opnås ved at kontakte Strømlinet på info@stromlinet.dk

Cookies

Cookies er en tekstfil som lagres lokalt på din computer og er anonyme. Cookies indeholder ikke personligt data. Cookies kan ikke indeholde virus eller udføre programmer.

Cookies anvendes til at lære om brugerens færden på websitet og til at gøre den service vi leverer bedre. Vi anvendes i denne forbindelse Google Analytics. Derudover anvendes cookies til at håndtere lagring af log ind oplysninger. Du kan læse mere om dine muligheder for at slette dine cookies i opsætningsvejledningen i din browser.

Ovenstående er gældende fra 25. maj 2018.

Mit samtykke gælder markedsføring fra Strømlinet A/S via e-mail, sms og telefon.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og læse mere om behandlingen af dine personoplysninger i vores persondatapolitik på strømlinet.dk/persondatapolitik.