Bæredygtighed

 
Fordi klimaindsatsen er vigtigt for vores fælles fremtid

For hver ny kunde etablerer Strømlinet seks kvadratmeter nye faunastriber.

 

Faunastriber er et projekt, hvor lokale landmænd i samarbejde med grønne organisationer
og kommuner etablerer levesteder i og ved marken til gavn for insekt- og dyrelivet.


Faunastriberne sås i og ved landmandens marker, med forskellige planter, blandt andet
rødkløver, honningurt, boghvede, solsikke og cikorie, så insekter, bier, fugle og dyr kan
finde føde, bygge reder, søge skjul og yngle. Markvildtstiltag som faunastriber,
faunapletter, vildtstriber, barjords-striber, insektvolde og lærkepletter giver bedre
betingelser for flora og fauna – og øger dermed biodiversiteten og naturværdien i
agerlandet.


Strømlinet har valgt at støtte etableringen af Faunastriber fordi vi mener, at det er vigtigt at
bakke op om biodiversiteten i den danske natur. Faunastriber giver os mulighed for at gøre
en grøn forskel i de lokalområder hvor også vores kunder bor. Dermed støtter vi et initiativ
der er både synligt og håndgribeligt.


Faunastriber plantes om foråret. Så i foråret 2023 vil Strømlinet sponsorere etableringen af
seks kvadratmeter nye faunastriber for hver blivende kunde Strømlinet har fået i 2022.


Du kan læse meget mere om faunastribe projektet på www.faunastriber.dk.

Kan man garantere 100% grøn strøm?.

 

Der er ingen elselskaber, der kan love dig 100 % grøn strøm direkte ud af stikkontakten. Der findes kun ét elnet i Danmark og her bliver al den strøm der produceres, fra vedvarende og fossile energikilder, nemlig blandet sammen inden det kommer ud af stikkontakten hjemme hos dig.

Det danske elnet er forbundet med vores nabolande, så der er strøm fra både Danmark, Sverige, Norge og Tyskland i det danske elnet. Det vil sige, at strøm fra danske vindmøller bliver blandet sammen med strøm fra blandt andet svenske atomkraftværker, tyske  kulkraftværker og norske vandværker.

Selvom der ikke er forskel på den strøm du modtager er der i høj grad forskel på de energiselskaber, der leverer den! Strømlinets kunder er blandt de mest tilfredse kunder i den danske energibranche og vi har stor fokus på god kundeservice og den grønne omstilling. Det er vi stolte af! Og vi vil gøre vores for, at du som kunde oplever det samme.