Bæredygtighed

 
Fordi klimaindsatsen er vigtigt for vores fælles fremtid

For hver ny kunde etablerer Strømlinet seks kvadratmeter nye faunastriber.

 

Faunastriber er et projekt, hvor lokale landmænd i samarbejde med grønne organisationer
og kommuner etablerer levesteder i og ved marken til gavn for insekt- og dyrelivet.


Faunastriberne sås i og ved landmandens marker, med forskellige planter, blandt andet
rødkløver, honningurt, boghvede, solsikke og cikorie, så insekter, bier, fugle og dyr kan
finde føde, bygge reder, søge skjul og yngle. Markvildtstiltag som faunastriber,
faunapletter, vildtstriber, barjords-striber, insektvolde og lærkepletter giver bedre
betingelser for flora og fauna – og øger dermed biodiversiteten og naturværdien i
agerlandet.


Strømlinet har valgt at støtte etableringen af Faunastriber fordi vi mener, at det er vigtigt at
bakke op om biodiversiteten i den danske natur. Faunastriber giver os mulighed for at gøre
en grøn forskel i de lokalområder hvor også vores kunder bor. Dermed støtter vi et initiativ
der er både synligt og håndgribeligt.


Faunastriber plantes om foråret. Så i foråret 2023 vil Strømlinet sponsorere etableringen af
seks kvadratmeter nye faunastriber for hver blivende kunde Strømlinet har fået i 2022.


Du kan læse meget mere om faunastribe projektet på www.faunastriber.dk.

Sådan sikrer vi grøn strøm.

 

Som kunde hos Strømlinet får du dækket dit årlige elforbrug med strøm fra vedvarende energikilder. Dermed er du med til at bidrage til den grønne omstilling, ved at være med til at øge efterspørgslen på vedvarende energikilder.

Hvordan garanterer vi grøn strøm?
Der er ingen elselskaber, der kan love dig 100 % grøn strøm direkte ud af stikkontakten. Der findes kun ét elnet i Danmark og her bliver al den strøm der produceres, fra vedvarende og fossile energikilder, nemlig blandet sammen inden det kommer ud af stikkontakten hjemme hos dig.

Det danske elnet er forbundet med vores nabolande, så der er strøm fra både Danmark, Sverige, Norge og Tyskland i det danske elnet. Det vil sige, at strøm fra danske vindmøller bliver blandet sammen med strøm fra blandt andet svenske atomkraftværker og fra tyske og danske kraftværker og norske vandværker.

Hvordan sikrer vi så, at strømmen er grøn?
Vi sikrer at den energi du har brugt i løbet af et helt år, bliver dækket af energi fra vedvarende energikilder ved at købe oprindelsesgarantier svarende til den mængde strøm, vi sælger dig og alle vores andre kunder. På den måde sikres det, at der er produceret grøn strøm svarende til dit forbrug. Det skal vi kunne gøre rede for og er derfor underlagt revisionskontrol, hvor vi skal kunne dokumentere balance mellem, hvor meget grøn strøm vi sælger og indkøber.

Oprindelsesgarantier er certifikater, der udstedes af det statsejede Energinet på den mængde grøn strøm, de vedvarende energikilder har produceret og leveret til det fælles elnet. Det er disse certifikater, vi går ind og køber på dine vegne.

Men bare rolig, alt det praktiske skal vi nok holde styr på, så det er nemt for dig som bevidst forbruger at vælge en grøn klimavenlig elaftale.

Selvom der ikke er forskel på den strøm du modtager er der i høj grad forskel på de energiselskaber, der leverer den! Strømlinets kunder er blandt de mest tilfredse kunder i den danske energibranche og vi har stor fokus på god kundeservice. Det er vi stolte af! Og vi vil gøre vores for, at du som kunde oplever det samme.

Det betyder de grønne blade.

 

Grøn strøm

Mærkningsordningen med de grønne blade er indført for at gøre det let for dig, som forbruger, at tilvælge produkter med grøn strøm.

Efter en række sager om ’greenwashing’, hvor brodne kar i el-handlerbranchen har fremstillet strøm produceret på fossile brændsler som klimavenlig, var der behov for klarhed over, hvornår strømmen reelt er grøn. Forbrugerombudsmanden har derfor udarbejdet retningslinjer for, hvornår et el-produkt kan kaldes grønt,

Strøm med ét grønt blad

Strøm mærket med ét grønt blad er strøm produceret af vedvarende energi – for eksempel fra vindmøller – og hvor der derudover ikke er taget klimatiltag fra producentens side. For at opnå mærkning med et grønt blad skal el-handleren fremvise en oprindelsesgaranti på sin strøm svarende til mindst forbrugerens samlede elforbrug. Derudover skal el-handleren kunne fremvise en individuel deklaration, der dokumenterer, at strømmen oprinder 100 procent fra vedvarende energikilder.

Strøm med to grønne blade

Beskrivelsen af den grønneste kategori af grøn strøm er et ”el-produkt baseret på VE-kilder og yderligere klimatiltag med en ikke-ubetydelig klimaeffekt”. Denne kategori gøres ekstra grøn, fordi man udover at købe strøm fra vedvarende energikilder også skal investere i at begrænse udledningen af CO2

Grøn strøm fra Strømlinet er kategoriseret med ét blad. Det betyder, at vores el-produkter er baseret på vedvarende energi uden yderligere klimatiltag.